هدایت به بالای صفحه

100 خصوصیت افراد موفق چیست؟

خصوصیات افراد موفق را بشناسید

تمامی موفقان جهان؛  بنوعی در رفتار با هم مشترک هستند. شما گاهی فکر میکنید که؛ مثلا: اخلاق  این شخص چقدر شبیه خودم و یا  فلان شخص است.لطفا سر فرصت کافی  و با دقت ؛  نکا ت زیر را بخوانید و در مقایسه با  خودتان ؛ به هر موضوع یک ٪  یا امتیاز دهید:یک صد خصوصیات رفتاری در بین افراد موفق :  

1-    به خداوند یا نیروی برتر ایمان دارند  و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر ، خوشبین و امیدوار هستند.

۲-    دارای اهداف مشخص هستند.

۳-    همیشه در پی فرصت‌های مناسب هستند.

۴-    دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.

۵-    در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند.

۶-     با متخصص مشورت می‌کنند.

۷-    تسلیم مشکلات نمی‌شوند و سخت کوش هستند.

۸-    در مقابل جواب نه، تسلیم نمی‌شوند.

۹-    از غیر ممکن حرف نمی‌زنند.

۱۰-      می‌دانند که چه می‌خواهند.

۱۱-      حاکم بر سرنوشت خود هستند.

۱۲-      محدودیت‌های ذهنشان را؛ معیار سنجش نمی‌دانند.

۱۳-      دارای اشتیاق سوزان برای رسیدن به هدف هستند.

۱۴-      در پی  رسیدن به هدف خود؛   راه بازگشتی را قرار نمی‌دهند؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز.

۱۵-      به رویا‌های خود جامه عمل می‌پوشانند؛ و اجازه بی‌احترامی را  نمی‌دهند.

۱۶- به گفته‌های بیجای؛ این و آن آنچنان توجه نمی‌کنند.

۱۷-      در لحظات بحرانی؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند.

۱۸-      ذهنشان در شرایط باور است.

۱۹-      خوب گوش می‌دهند و راهکارهای مناسب را پیدا می‌کنند.

۲۰-      عقیده دارند که «هرگز» زمان طولانی است.

۲۱-      معتقد هستند که  با ایمان به خود؛ هرشخصی از ذلت به قدرت می‌رسد.

۲۲-      عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگه می‌دارند.

۲۳-      از نیروی دیگران نیز استفاده می‌کنند؛ با شرایط  منصفانه.

۲۴-      دیگران را تشویق می‌کنند و مورد احترام، عشق، محبت، تقدیر و یاری؛ قرار می‌دهند.

۲۵-      از حسادت  و خودخواهی به دور هستند.

۲۶-   از اظهارنظر خود؛ ترسی ندارند.

۲۷-      عاشق رشد و اوج هستند.

۲۸-      پیروز می‌شوند چون باور دارند.

۲۹-      اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل می‌کنند.

۳۰-      معتقد هستند در قبال هیچ، نصیب هیچ است.

۳۱-      در ابتدای کار حساب می‌کنند که؛ پاداش کار به تلاشش می‌ارزد؟

۳۲-      خطرپذیری می‌کنند و منتظر برنامه قطعی و %۱۰۰ نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمی‌کنند و  معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان؛ نقشه را طراحی می‌کند.

-      ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود.

۳۴-      معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان؛ روزی شکست خورده بودند.

۳۵-      می‌دانند که جواب سوالات خود را؛ از کجا تهیه کنند.

۳۶- می‌توانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند.

۳۷-      موفقیت را یک عادت می‌دانند.

۳۸-      با کسانی همکاری می‌کنند که با سختی‌ها کنار نمی‌یایند.

۳۹-      ذهن خود را ماهیچه می‌دانند و مانند یک ورزشکار تمرین می‌کنند تا قوی‌تر شوند.

۴۰-      با اراده راههای محال را پیدا می‌کنند.

۴۱-      خواسته‌اشان را با تمام وجود به خود و دیگران و خداوند می‌گویند.

۴۲-      در مقابل انتقادها و سرزنش‌ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است.

۴۳-      در برابر شکستهای موقتی؛ می‌گویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان می‌کنند.

۴۴-      معتقد هستند که رهبر خوب؛ قبلا پیرو خوبی بوده است.

۴۵-      شجاعتشان موقتی نیست و ادامه‌دار است.

۴۶- خویشتن را براحتی کنترل می‌کنند.

۴۷-      احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست.

۴۸-      در تصمیم‌گیری‌های خود؛ قاطع هستند.

۴۹-      دارای برنامه قبلی و عملی هستند.

۵۰-      همیشه از دیگران فعال‌تر هستند.

۵۱-      دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند.

۵۲-      نسبت به اطرافیان؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند.

۵۳-      بر تمام جزئیات  امور خویش احاطه دارند.

۵۴-      حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می‌پذیرند و به گردن دیگری نمی‌اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند.

۵۵-      براحتی اصول همکاری را رعایت می‌کنند؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می‌آورند.

۵۶- همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند.

۵۷-      از رقابت نمی‌ترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند؛ واهمه‌ای ندارند.

۵۸-      موفقیت و زحمات  پیروان  و همکاران را به پای خود نمی‌نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم می‌کنند.

۵۹-      بسیار وفادار و صمیمی هستند.

۶۰- در دل همکاران و پیروان؛ ترس و هراس نمی‌کارند.

۶۱- به سمت و عنوان؛ برای ایجاد احترام؛ معتقد نیستند.

۶۲- به وضع ظاهری خود؛ اهمیت می‌دهند.

۶۳- ادب را همچون؛ خدمات می‌دانند.

۶۴- بهای پیشرفت و ترقی را می‌دهند.

۶۵- خواسته‌های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران؛ برآورده می‌کنند.

۶۶- تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی‌کنند.

۶۷- در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند؛ زمان مناسب را می‌سازند.

۶۸- مشکلات آنها را خسته نمی‌کند؛ آنها مشکلات را خسته می‌کنند.

۶۹- در تصمیم‌گیری‌ها؛   سرعت عمل دارند و در اجرای آن؛ تجدیدنظر نمی‌کنند.

۷۰-      به احتیاط بیش از حد؛ اهمیت نمی‌دهند.

۷۱-      چشمانشان را باز نگهداشته و نمی‌ترسند.

برای آینده همیشه پس‌انداز می‌کنند.

۷۳-      توسط رفتار خوب با دیگران؛ رابطه خوب می‌سازند و از این فرصت؛ بموقع استفاده می‌کنند.

۷۴-       صادق هستند و از دروغ متنفر هستند.

۷۵-      همه نقاط ضعف و قدرت خود را می‌دانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند.

۷۶- برای اهداف خود زمان تعیین می‌کنند.

۷۷-      فرق خود باوری و خودستائی را می‌دانند.

۷۸-      تعادل رفتاری خود را خوب حفظ می‌کنند. (ظاهرشان نشان نمی‌دهد که دارا هستند و یا ندار).

۷۹-      تفاوت حیا و نجابت را با کمروئی؛ خوب می‌دانند.

۸۰-      اهل تکبر نیستند و می‌دانند که مثلا:  فروشنده‌ای که متکبر باشد؛ مشتری‌های خود را از دست می‌دهد ویا …

۸۱-      دیگران را بزرگ می‌کنند.

۸۲-      در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل می‌گذارد.

۸۳-      کسی با انها؛ احساس ناراحتی نمی‌کند.

۸۴-      بخشنده هستند؛   هم نسبت به خود و هم دیگران.

۸۵-      از افراد منفی دوری می‌کنند.

۸۶- تا حدودی شوخ طبع هستند.

۸۷-      برای جدی بودن؛ از اخم  استفاده نمی‌کنند.

۸۸-       در مقابل ضعیف‌تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت می‌کنند.

۸۹-      اکثرا؛ افراد سختی کشیده  هستند و در ناز و نعمت نبوده‌اند.

۹۰-      خوب بلدند که از خودشان دفاع  و مراقبت کنند.

۹۱-      از تنهائی حوصله‌اشان سر نمی‌رود.

۹۲-      خنده رو هستند و قاطع.

۹۳-      به انچه می‌دانند؛ جدا  عمل می‌کنند.

۹۴-       در باره دیگران کمتر حرف می‌زنند و متقابلا در رابطه با طرحهای بزرگ سخن می‌گویند.

۹۵-      سعی می‌کنند که دانش و اطلاعات  خود را به روز رسانند.

۹۶- وعده و قول بیخود به کسی نمی‌دهند.

۹۷-      علاوه بر برداشت؛ مدام در حال کاشت هستند.

۹۸-      در اموری که به شخص دیگری مربوط است؛ بیخود تصمیم‌گیری  نمی‌کنند.

۹۹-      در ندانسته‌هایش؛ براحتی می‌گوید که نمی‌دانم و لازم بداند پس از آن تحقیق می‌کند.

۱۰۰- بدنبال هدر کردن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب می‌داند.

اگر شما تمام این موارد را در خود و یا شخصی دیدید؛ شما یا او؛   لایق رهبری هستید.


نویسنده : گروه همدلی
برچسب :